fbpx Skip to content
Halkias Doors

Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (LSSI), σας πληροφορούμε ότι η παρούσα ιστοσελίδα με διεύθυνση www.halkias-doors.gr, ανήκει στην εταιρία Ν & Σ ΧΑΛΚΙΑΣ Ο. Ε., Α.Φ.Μ. 082162102 με διεύθυνση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 42, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@halkias-doors.gr, από εδώ και στο εξής «η Εταιρία». 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Οι παρούσες γενικές συνθήκες χρήσης ρυθμίζουν τις ορολογίες και τις συνθήκες πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, που ανήκει στην Εταιρία, που ο χρήσης του Portal θα πρέπει να διαβάσει και να δεχτεί για να χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται από το Portal. Απλά και μόνο η χρήση και/ή η πρόσβαση στο Portal, σε όλα ή μέρη των περιεχομένων και/ή των υπηρεσιών του, σημαίνει την απόλυτη αποδοχή αυτών των γενικών συνθηκών χρήσης. Επίσης, ελέγχουν την πρόσβαση και την χρήση του Portal όπως επίσης και τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στον χρήστη σε ή μέσω του Portal, από το Portal, από τους χρήστες του, ή από τρίτους. Ωστόσο, η πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων περιεχομένων και/ή υπηρεσιών μπορεί να ελέγχονται από συγκεκριμένες ειδικές συνθήκες.

Μετατροπές: Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέπει σε οποιαδήποτε στιγμή τις γενικές συνθήκες χρήσης του Portal. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να συμβουλεύεστε τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης του Portal, καθώς μπορεί να μετατραπούν.

Υποχρεώσεις του Χρήστη: Ο χρήστης υποχρεώνεται να σέβεται κάθε στιγμή τους όρους και τις συνθήκες που καθορίζονται στις γενικές συνθήκες χρήσης του Portal. Ο χρήστης ρητά δηλώνει ότι θα χρησιμοποιεί το Portal με προσεκτικό τρόπο και αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε ευθύνη που θα μπορούσε να προκληθεί από την έλλειψη εκπλήρωσης των κανονισμών. Παρομοίως, ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Portal για να μεταφέρει, να αποθηκεύει, να μοιράζεται, να προωθεί, ή να διαμοιράζει δεδομένα ή περιεχόμενα που έχουν ιούς ή άλλους πληροφοριακούς κώδικες, αρχεία, ή προγράμματα σχεδιασμένα για να διακόψουν, να καταστρέψουν, ή να βλάψουν την λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος ή πληροφοριακού εξοπλισμού, ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία: Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Εταιρίας ανήκουν στην Εταιρία. Με το παρόν, διατηρεί κάθε δικαίωμα που δεν έχει παραδώσει αλλού ρητά. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διακίνηση, ή αποθήκευση των περιεχομένων, είτε σε μέρος είτε ολόκληρα, σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας, με τις εξαιρέσεις  που ορίζονται στις ακόλουθες συνθήκες. Η Εταιρία επιτρέπει στον χρήση να μπαίνει στην ιστοσελίδα της από τον υπολογιστή του και να εκτυπώνει αντίγραφα αποκομμάτων σελίδων αποκλειστικά για την προσωπική του χρήση και όχι για να τα μοιράζει, εκτός και αν έχει γραπτή άδεια από την Εταιρία.

Όλα τα έγγραφα της ιστοσελίδας μας μπορούν να υπόκεινται σε άλλες συνθήκες, που περιλαμβάνονται σε αυτά. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Εταιρίας προσφέρονται όπως εμφανίζονται και με βάση την διαθεσιμότητά τους. Η Εταιρία δεν εγγυάται την έλλειψη διακοπών ή σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την σελίδα ή να εμποδίζει την πρόσβαση στην σελίδα οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρία και τα σύμβολά της είναι εμπορικά σήματα. Άλλα προϊόντα ή ονόματα εταιριών που αναφέρονται σε αυτήν την σελίδα είναι ή μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Υπευθυνότητα: Ο Χρήστης θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος των παραβιάσεων τις οποίες μπορεί να διαπράξει ή των βλαβών που μπορεί να προκαλέσει από την χρήση της ιστοσελίδας, και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη, και ο χρήστης αναλαμβάνει τα έξοδα, τα κόστη, και τις αποζημιώσεις που η Εταιρία ζητάει με σκοπό τους ισχυρισμούς ή τις νόμιμες δράσεις. Η Εταιρία αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας και δεν τις διαχειρίζεται απευθείας ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.

Στην περίπτωση που η Εταιρία προειδοποιηθεί ότι ο χρήστης πραγματοποιεί, μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Εταιρία διαφόρων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να είναι παράνομες εναντίων δικαιωμάτων τρίτων ή θα μπορούσαν να είναι εγκλήματα, η Εταιρία θα μπορεί να αποσύρει αμέσως την σχέση της με τον χρήστη και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει την συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών. Η Εταιρία δεν εγγυάται, με κανέναν τρόπο, τις συνθήκες και τα σωστά οφέλη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες από τρίτους, τα οποία μπορεί να παρέχονται μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για αυτούς τους τρίτους ή το να εκπληρώνουν τους κανονισμούς που αντιστοιχούν στην νομοθεσία τους, και ειδικά σε σχέση με προστασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για πιθανή ζημία ή βλάβη που μπορεί να λάβει χώρα από παρεμβολές, παραλείψεις, διακοπές, τηλεφωνικές βλάβες, πληροφοριακούς ιούς, ή αποσυνδέσεις, στην λειτουργία αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος, που προκαλούνται από αιτίες εκτός της Εταιρίας, καθυστερήσεων ή εμποδίων στην χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού συστήματος που προκαλούνται από ελλείψεις ή υπερφορτώσεις των τηλεφωνικών γραμμών ή υπερφορτώσεις του συστήματος διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως επίσης και ζημίων που μπορεί να προκαλούνται από τρίτα άτομα μέσω παράνομων εκπομπών εκτός του ελέγχου της Εταιρίας.

Δικαιοδοσία: Για τα θέματα που προκύπτουν πάνω στην ερμηνεία, εφαρμογή, και εκπλήρωση αυτών των όρων και των υποθέσεων που μπορεί να προκύψουν από την χρήση, τα μέλη υπόκεινται στους Έλληνες δικαστές και τα Ελληνικά δικαστήρια, παραιτούνται ρητώς από τα δικαιώματά τους, από οποιοδήποτε άλλο πέρα από όσα τους αντιστοιχούν, χωρίς την ζημία της ικανότητας που προκύπτει από τις αποφάσεις του νόμου.  

Νόμος που εφαρμόζεται: Οι παρούσες συνθήκες καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, από την ελληνική νομοθεσία. Υποβάλλονται ρητώς στα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).  

Πολιτική απορρήτου

(Όνομα εταιρίας) είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Σας πληροφορούμε ότι αυτά τα δεδομένα θα τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (EU) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 27 Απριλίου του 2016, σε σχέση με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την διαχείριση προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.  

1.- Σκοπός της Διαχείρισης: Είναι η διατήρηση μιας εμπορικής σχέσης με τον χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Για την πραγματοποίηση αυτού, οι λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί είναι:

.- Μεταφορά παραγγελιών, αιτημάτων, ή οποιουδήποτε τύπου αίτησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη μέσω όλων των μεθόδων επαφής που έχει διαθέσιμα.

.- Αποστολή εμπορικών διαφημιστικών επικοινωνιών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή φυσικού μέσου, του παρόντος ή του μέλλοντος, που διευκολύνει την εμπορική επικοινωνία.

2.- Διατήρηση των δεδομένων: διατηρούνται όσο υπάρχει ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον διατήρησης της εμπορικής σχέσης. Όταν πια δεν θα είναι απαραίτητα για αυτό, θα διαγράφονται με τα κατάλληλα μέσα ασφαλείας για την εγγύηση της απόλυτης καταστροφής τους.

3.- Επικοινωνία των δεδομένων: Ο χρήστης διευκολύνεται από τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, καταστολής, εναντίωσης, και μεταφοράς των δεδομένων του. Με τον ίδιο τρόπο, έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει αίτηση στην αρχή ελέγχου, www.gdprgreece.com, αν θεωρεί ότι η διαχείριση δεν προσαρμόζεται στην νομοθεσία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, πρέπει να στείλει τον αριθμό κινητού ή του διαβατηρίου του σε:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 42, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου info@halkias-doors.gr        

4.- Εξαναγκαστικός χαρακτήρας των πληροφοριών που δίνεται από τον χρήστη: Οι χρήστες μέσω της σημείωσης του αντίστοιχου πεδίου, δέχονται ρητώς και με ελεύθερο και ξεκάθαρο τρόπο, ότι τα δεδομένα τους είναι απαραίτητα για να παρακολουθήσουν το αίτημά τους από την πλευρά του παρόχου. Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που δόθηκαν είναι αληθινά και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία οποιασδήποτε μετατροπής τους.

Ν & Σ ΧΑΛΚΙΑΣ Ο. Ε. πληροφορεί και εγγυάται ρητώς στους χρήστες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα δοθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους, και αν πραγματοποιηθεί κάποια αποστολή προσωπικών δεδομένων, θα ζητηθεί προηγουμένως η ρητή αποδοχή, πληροφορημένη και ξεκάθαρη, από τους χρήστες.

Όλα τα δεδομένα που ζητούνται μέσω της υπηρεσίας διαδικτύου είναι υποχρεωτικά, καθώς είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν δίνονται όλες οι πληροφορίες, δεν εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες και η υπηρεσία που δίνει ο πάροχος θα προσαρμοστούν απολύτως στις ανάγκες των χρηστών.

Μέσα Ασφάλειας: Σύμφωνα με αυτό που υπαγορεύεται στην νομοθεσία σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο πάροχος εκπληρώνει όλες τις υπαγορεύσεις των κανονισμών για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων και αρχών που γράφονται στο άρθρο 5 του GDPR.

Εξασφαλίζεται ότι έχουν εφαρμοστεί τεχνικές και οργανωτικές πολιτικές κατάλληλες για την εφαρμογή των μέσων ασφαλείας που καθορίζονται από το GDPR με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών και τους έχει δοθεί η κατάλληλη πληροφόρηση για να μπορούνε να τα ασκήσουν.