Περιστρεφόμενη Θωρακισμένη Πόρτα Ασφαλείας

Με κρύσταλλο η αλουμίνιο.